5D3 6628

Atopiska eksem – tecken på bristande hudbarriär

Ungefär vart femte barn får atopiskt eksem, men på de flesta försvinner själva eksemet under uppväxten. 2006 fick forskarna ett genombrott i gåtan kring atopiska eksem. Men fortfarande finns det många frågetecken kring varför vissa drabbas av känslig hud.

Att ha ”känslig” hud är ett ganska talande uttryck. Tillhör du den kategorin är det extra viktigt att tänka på vilka produkter du väljer för handhygien och annan rengöring.

”Känsligheten” ger sig ofta till känna i form av torr och narig hud. Kanske har du även tendens till kliande röda utslag som ger obehag och påverkar vardagslivet. Har du ett jobb inom vård och omsorg kan det vara extra komplicerat, men det kan också ge problem på fritiden eller på andra typer av arbetsplatser.

Böjveckseksem och atopigrupper

Det är ett faktum, som vi känt till länge, att vissa individer tål exponering för tvål och vatten sämre än andra. Det har visat sig vanligt att de som fick problem med huden ofta hade haft böjveckseksem som barn. De kunde även haft andra sjukdomar inom den så kallade ”atopigruppen” – astma, hösnuva eller allergi för pälsdjur. För denna grupp innebär det långa svenska vinterhalvåret och belastning inom ”våtarbeten” som lokalvårdare, sjukvårdsarbete och vissa industriarbeten svåra utmaningar.

Nyligen hittades ett samband

2006 tog forskare ett mycket viktigt steg i sin förståelse kring vad som ligger bakom denna grupps benägenhet att drabbas av torr hud och irriterande eksem från torrt väder, för mycket vatten, tvål eller lösningsmedel. Då lyckades man hitta samband mellan dessa besvär och en minskad förmåga att bygga en välfungerande hudbarriär. Man kom förklaringen på spåret genom att arbeta med en mindre vanlig åkomma, fiskfjällssjuka (på latin iktyos), som förekommer hos cirka 1 person på 400. Man kom fram till att personer i detta tillstånd saknade båda uppsättningarna av den gen som styr produktionen av ett viktigt äggviteämne, filaggrin, i en normalt fungerande hud. Man kunde senare visa att många i gruppen som uppfyllde definitionen ”atopi” – saknade halva genuppsättningen för filaggrinproduktion. I olika populationer världen över har man kunnat visa att olika ”felvarianter” i filaggrin-genen leder till försämrad barriärfunktion.

Kunskaperna ökar

Vår kunskap kring det som styr bristande barriärfunktion har ökat, men filaggrin-produktionen förklarar inte alla orsaker till känslig hud. Många med torr hud har till exempel inte hösnuva eller andra atopiska sjukdomar. Blek hud (som blir röd och aldrig brun av solen) ger också en känslig hud – för dessa tillstånd har forskarna ännu inte samma detaljerade förklaring.

Men med fallet kring filaggrinproduktionen har vi fått demonstrerat att man kan komma till botten kring begreppet ”känslig” hud rent vetenskapligt. Det är viktigt att tänka på att symptom från huden är ett tecken på för mycket belastning på huden i förhållande till din förmåga att reparera huden i samma takt som den belastas. Tänk alltid på att styrkan i rengöringsprodukten bör anpassas till situationen och din hudtyp.

Blåa ögon är man född med och ingen förväntar sig kunna göra något åt det. Benägenhet till torr hud är man också född med, men här går det att göra något åt det! Har du torr hud på händerna kan det vara så att huden på resten av kroppen också är torr. Att undvika alltför riklig kontakt med vatten och tvål samt göra kloka val av hudvårdsprodukter kan vara betydelsefullt för både dina händer och resten av kroppen.