Från hållbar till cirkulär plastanvändning

En skog sett från ovan

Plast är fortfarande det lämpligaste förpackningsmaterialet för våra produkter, men det går att göra väldigt mycket för att använda och hantera plasten på ett så hållbart sätt som möjligt.

På Sterisol arbetar vi målmedvetet för att bidra till en hållbar och cirkulär plastanvändning samt att minimera förbrukningen av resurser. Det innebär inte bara att själva plasten, utan exempelvis energin, transporter och annat som krävs för att få fram plasten reduceras. Vi har kommit långt, men strävar hela tiden efter ytterligare förbättringar och idéer.

Montage av bilder med flaskor i förgrunden

Liten mängd plast

Refillpåsen i Sterisol System innehåller en väldigt liten mängd plast i förhållande till produktvolym, i jämförelse med en plastflaska. Den betydligt lägre plastförbrukningen minskar transportvolymen och koldioxidutsläppen för både plastråvara och slutprodukt.

Våra hundraprocentiga mål inom plast

  • 100 % återvinningsbara plastlaminat i Sterisol System.
  • 100 % återvunnet material i våra hårda plastförpackningar som flaskor, tuber och dunkar.
  • 100 % återvinningsbara hårda plastförpackningar som flaskor, tuber och dunkar.
En kvinna doppar sin hand i vatten

Sterisol System och plastförbrukningsmodellen

I en verksamhet med 500 anställda som använder tvål i 600 ml flaskor med pump, förbrukas 89kg plast/år. Om man jämför samma förutsättningar efter ett byte till Sterisol System förbrukar man endast 15kg/år. Det är en minskning med hela 83%!

Hållbarhet är grundläggande för våra produkter och därför kan Sterisol erbjuda hudvård som verkligen gör skillnad.

Modell över plastförbrukningen