Certifieringar och åtaganden

Pippett på ett labb

Certifieringar & Märkningar - Kvalitetssäkring i alla led

Vårt starka miljöfokus ligger i vårt DNA. När det gäller certifieringar och märkningar tittar vi inte bara på tex ingredienser utan produktens hela livscykel, allt från produktion, förpackningsmaterial samt kundens användning och återvinning.

ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem) & ISO 14001 (Miljöledningssystem)

ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem) & ISO 14001 (Miljöledningssystem)

På Sterisols fabrik i Vadstena tillverkar vi våra produkter under en strikt hygienkontroll i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Verksamheten är även certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Delar av vår fabrik uppfyller kraven för renhetsklass ISO 8.

MDR – Medical Device Regulation

MDR – Medical Device Regulation

Det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR) började gälla maj 2021. Förändringen i det nya regelverket innebär att tidigare MDD nu blivit MDR, dvs från att tidigare ha varit ett direktiv till att idag vara ett lagkrav. MDR ställer högre och tydligare krav på tillverkare för att användare ska få tillgång till säkra och effektiva produkter. Förordningen förtydligar även de skyldigheter som importörer och distributörer har. Vi är väldigt stolta över att Sterisols kvalitetssystem för tillverkning av medicintekniska produkter överensstämmer med MDR-förordning (EU) 2017/745.

Ecovadis

Ecovadis

Vi är stolta över att tillhöra 90e percentilen i vårt segment. Vi är mycket starka inom miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

VAH - Association of Applied Hygiene “ Verbund fûr Angewandte Hygiene”

VAH - Association of Applied Hygiene “Verbund fûr Angewandte Hygiene”

VAH syftar till att ge en säker och enkel vägledning för val och användning av desinfektionsmedel. De publicerar en förteckning över desinfektionsmedel som referens samt utvecklar och publicerar metoder för effektivitetstestning av antiseptika och desinfektionsmedel. I Tyskland är VAH listan grunden för val av ett effektivt desinfektionsmedel för användning på sjukhus. Sterisol Hand Disinfectant ETHANOL är certifierad i enlighet med VAH kraven och finns därmed upptagen i VAH-listan.

Upcycle

Upcycle

I några av våra produkter använder vi så kallade ”Upcycle-råvaror” vilket innebär en uppgradering på produktionsskalan där avfall blir något nytt och mer exklusivt. Tex använder vi återvunnen majskolv som friktionsmedel i vår SUPER handrengöring.

Svanen

Svanen

Svanenmärkningen är en nordisk miljömärkning som endast kan erhållas om alla delar av en produkts livscykel uppfyller de höga kraven från råvara till avfall. Miljömärkning Sverige kontrollerar därför allt från ingredienserna och deras ursprung, till att produktionsleden är hållbara och att förpackningen slutligen har en låg miljöpåverkan. Man jobbar också med att skärpa kraven kontinuerligt vilket betyder att den som vill uppfylla dem med en produkt ständigt måste förbättra sitt miljöarbete. Dessa parametrar mäts noga och nya kriterier utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenheter. Vi på Sterisol arbetar medvetet och proaktivt för att alltid uppfylla Svanenmärkningens krav för de produkter där det är möjligt. På så vis kan du vara säker på att produkten verkligen är miljömässigt hållbar i alla led. Svanens kriterier är formade ur ett livscykel-perspektiv. Läs mer

Eu-blomman

EU-blomman

EU Ecolabel, eller EU-Blomman som den också kallas är en miljömärkning som är gemensam för hela EU. Precis som Svanenmärkningen är EU Ecolabel oberoende och man granskar produkternas hela livscykel i ett helhetsperspektiv. Man jobbar också med att skärpa kraven kontinuerligt vilket betyder att den som vill uppfylla dem med en produkt ständigt måste förbättra sitt miljöarbete.

Allergy Certified

Allergy Certified

Allergy Certified är en internationell märkning som säkerställer att produkter inte innehåller några kända allergener samt att ingredienserna inte är allergiframkallande. De får givetvis inte heller vara cancerogena eller hormonstörande. Kraven som ställs för att uppfylla alla de sammantagna aspekterna är höga och därför krävs en medvetet hudvänlig agenda för att uppnå dem. Sedan start har vi på Sterisol haft ett uttalat mål att erbjuda hudvänliga produkter och därför jobbar vi för att motsvara Allergy Certifieds kriterier. När du ser Allergy Certified-märket kan du känna dig säker på att produkten bara innehåller de allra mest hudvänliga ingredienserna samt är parfymfria.

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet

Vi är medlem i Vätternvårdsförbundet som har som mål att bevara Vättern som klarvattensjö, dess yrkes- och fritidsfiske, samt friluftslivet och vattentäktskvaliteten. Dessa mål är också väldigt viktiga för oss och för hållbarhet i ett större nationellt perspektiv. Därför engagerar vi oss som medlemmar i förbundet så att vi kan hjälpa till att säkra den goda vattentillgången och ecosystemen i vårt närområde.

Halal-certifiering

Halal-certifiering

HCE:s (Halal Certification Europe) Halal-certifikat försäkrar att en produkt har inspekterats och att den följer islamiska lagar. Certifikatet bekräftar att tillverkning av produktens innehåll, förpackning och transport överensstämmer med islamiska regler. Sterisols etanolbaserade handdesinfektioner uppfyller Halal-kraven.

Dermatologiskt testad

Dermatologiskt testad

Alla våra produkter i vårt sortiment är Dermatologiskt testade av ett oberoende laboratorium enligt godkända standarder. Det innebär att produkterna är säkra eftersom de erhållna resultaten från testerna på människor visade att deras hud tål produkten. Testresultaten påvisade att våra produkter är hudvänliga, milda och att de inte irriterade huden.

Natural Origin

Natural Origin

Vi på Sterisol tar alltid hänsyn till både huden och miljön vid val av råvaror och ingredienser till våra produkter. Flertalet produkter tillverkas med ingredienser av naturligt ursprung. Det innebär att ingredienserna är kosmetiska ingredienser med minst 50 % naturligt ursprung, inte fossilt ursprung. När du ser symbolen för Natural Origin så kan du vara säker på att en stor andel av ingredienserna har naturligt ursprung.

Utan konserveringsmedel

Utan konserveringsmedel

Vi minimerar alltid onödiga tillsatser och undviker konserveringsmedel i våra produkter, något som ger produkterna en rad välgörande egenskaper. Konserveringsmedel är en faktor när det gäller uppkomsten av allergier och eksem. Av Sveriges befolkning är 4-6% allergiska mot konserveringsmedel och mer än 20% har torr eller känslig hud. Konserveringsmedel har även en viss miljöpåverkan och sammantaget är det en god anledning att välja konserveringsmedelsfri hudvård på jobbet.

EN1499

EN1499

ÄKTA Flytande tvål har godkänts i det högt ställda testet enligt EU Standarden EN1499 och i de testerna har den visat sig avlägsna 99,9% av de testade mikroorganismerna. Det betyder att den har en tillförlitligt dokumenterad effekt för detta.

Made in Sweden

Made in Sweden

Nästan all vår tillverkning sker i Sverige.