Hållbarhet i framkant sedan 1977

En spegelblank sjö framför en skog

Sterisol har varit en pionjär inom utvecklingen av hållbara hudvårdslösningar för människor på jobbet sedan 1977.

Vi skapade Sterisol®-system för att förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatser. Vår unika förpackningslösning eliminerar behovet av onödiga tillsatser i våra produkter och öppnar upp för nya möjligheter för hållbarhet. Idag är Sterisol ett kunskapsdrivet företag som hjälper sina kunder att uppnå långsiktig hållbarhet

En kvinna sitter på en stor sten vid en sjö

Vår expertis och våra lösningar stödjer våra kunders ambition att aktivt arbeta med de tre hållbarhetsperspektiven: PEOPLE, PLANET & PROFIT (mänsklig, miljömässig och organisatorisk/operativ lönsamhet). Genom att prioritera dessa områden ger vi våra kunder möjlighet att själva ha positiv inverkan på hälsa och samhälle, minimera sina klimatavtryck och driva ekonomisk framgång. Vi tror att ett verkligt hållbart tillvägagångssätt innebär att balansera individers välbefinnande, bevarandet av vår planet och organisationers välstånd.

hallbarhet alla delar

På Sterisol är hållbarhet inte bara ett modeord; det är förankrat i våra värderingar och handlingar. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, processer och partnerskap för att säkerställa att vi bidrar till en mer hållbar framtid. Genom att välja Sterisol fattar våra kunder ett medvetet beslut att stödja en vision om en hälsosammare, grönare och mer lönsam värld.

People

Vi bidrar till hållbarhet på jobbet.

Med fokus på branscher där kraven är höga på hygienprodukter och hudvård förser vi våra kunder med både skonsamma och miljövänliga lösningar. Våra lösningar bidrar till ett hållbart arbetsliv,optimal hudhälsa och minimerar risken för sjukfrånvaro. Att öka förståelsen för miljöaspekterna är avgörande för ständiga förbättringar inom området, därför spelar vår kunskap om hållbarhet och hållbar hudvård en mycket viktig roll.

  • Vi bidrar till att våra kunders anställda uppnår god hälsa och välbefinnande
  • Vi hjälper våra kunder att minska sitt klimatavtryck (koldioxidutsläpp, vatten- eller materialanvändning)
  • Alla våra dialoger och produktutbildningar med intressenter inkluderar en miljöaspekt
Hållbarhet people

Planet

Vi skapar en hållbar framtid tillsammans med våra kunder

Vi är fast beslutna om att ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan och främja hållbarhet. För att göra detta har vi tagit flera viktiga steg mot att förbättra vår energi- och materialeffektivitet. Vi investerar kontinuerligt i miljövänlig teknik och energibesparande produktionsprocesser, som hjälper oss att minska vår energiförbrukning och samtidigt producera högkvalitativa produkter. Genom att investera i sådana teknologier och processer kan vi minska vår miljöpåverkan och stödja en mer hållbar framtid.

Vi är också noga med att använda produktionstekniker som minskar vår användning av farliga kemikalier och andra skadliga material, och i slutändan reducerar avfall och biprodukter. Genom att genomföra stringent kvalitetskontroll och processhantering i vår produktion, säkerställer vi att våra produkter är säkra för både människor och miljö.

Hos oss är vi fast beslutna om att fortsätta vara en föregångare inom hållbarhet och hållbart företagande, med målet att skapa en bättre värld för oss alla och bevara vår planet för framtida generationer. Vi är stolta över våra insatser och hoppas att våra åtgärder inspirerar våra kunder att också ta ansvar och göra positiva förändringar i sin dagliga verksamhet.

  • Vi bidrar till att våra kunder kan minska sin plastförbrukning
  • Vi bidrar till att våra kunder kan minska sina Co2 utsläpp
  • Vi garanterar produkter och lösningar som inte innehåller några farliga kemikalier eller skadligt material samt har liten klimatpåverkan
Hållbarhet planet

Profit

Vi sparar era resurser och ökar er lönsamhet.

Vi har alltid satt kunden i främsta rummet och har en stark tro på att företagets framgång är direkt kopplad till kundnytta. Genom att utveckla våra hygien- och hudvårdslösningar för att bidra till ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, ser vi till att våra kunders organisationer blir mer lönsamma och produktiva.

Med vår omfattande branschkunskap kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som ger nya dimensioner av värde för våra kunder. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att förstå deras specifika behov och utmaningar, och är stolta över att kunna erbjuda innovativa lösningar som bidrar till deras verksamheters framgång. Vi tror på att tillgodose behoven hos våra kunder på bästa möjliga sätt och att genom detta, bygga en stark och varaktig relation med dem.

  • Vi bidrar till minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader och ökad produktivitet genom att erbjuda lösningar som förhindrar smittspridning och är effektiva
  • Genom att förstå våra kunders specifika behov och utmaningar kan vi erbjuda lösningar som är anpassade för era verksamheter
  • Vi är våra kunders partner, vi är långsiktiga och bygger starka och varaktiga relationer där vi fokuserar på nyttan för våra kunder
Hållbarhet planet