Världsledande dispensersystem -
Made in Sweden

event
Tvåldispenser på en grå vägg

Sterisol har genom åren blivit en uppskattad partner för kontraktstillverkning mot ett flertal olika branscher, men under 90-talet fördjupades samarbetet mot hotell. Sedan start har hotellkunderna genom vår samarbetspartner Groupe GM bara blivit fler och fler.

Tvåldispenser på en grå vägg

Vi jobbar i dagsläget med ett flertal kända varumärken för hudvård inom hotell, och vi levererar även ett stort antal personaliserade dispensrar. Bland annat till Gothia Towers i Göteborg och inom Sure Hotels by BEST WESTERN. Vår Ecosource-serie är det största dispensersystemet för hotell i världen och vi når från Filippinerna i öster, till Chile i väster.