Sterisol stödjer målen i Agenda 2030

Lastbil på en väg i ett grönt landskap

Vi arbetar på flera olika sätt för att bidra till de globala målen i Agenda 2030. Målen nedan är vår prioritet och ledstjärna i allt vi gör.

Mål 3 för jämnställdhet

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Genom att utveckla högkvalitativa och effektiva produkter bidrar vi till god hälsa, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv samt minimerar smittspridning. Med vårt helhetstänk kring hudhälsa driver vi en aktiv agenda för att motverka eksem, allergier och torr hud.

Mål 4 för jämnställdhet

Mål 4

God utbildning för alla

Vi värderar utbildning högt och tror på att en inkluderande och likvärdig utbildning är nyckeln till en mer hållbar värld. För att bidra till detta, har vi skapat en kultur av livslångt lärande och kunskapsdelning som är integrerat i vår verksamhet.

Mål 12 för jämnställdhet

Mål 12

Hållbar konsumtion & produktion

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material. Vi är medvetna om vikten av att använda produktionsmetoder och teknik som har en minimal miljöpåverkan, och ser till att våra produktionsprocesser är så energieffektiva som möjligt. Genom att använda teknik som minskar energiförbrukningen och använder miljövänliga alternativ, kan vi bidra till att skapa mer hållbara och miljövänliga produkter och lösningar.

Mål 13 för jämnställdhet

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Vi ökar medvetenheten hos våra intressenter om hur rätt val av hudvård och förbrukningsartiklar medverkar till att minska klimatförändringarna. Våra produkter är tillverkade av miljövänliga och hållbara material, som bidrar till att minska klimatpåverkan. De hudvårdslösningar vi producerar bidrar aktivt till att minska våra och våra kunders klimatavtryck.