Simhall

Sim- och Sporthallar

Att hålla en simhall ren och fräsch är en stor utmaning som kräver utrustning, kemikalier, processer, tid och personal. Klor anses vara det bästa medlet för att desinficera badvattnet, men ju mer förorenat vattnet är, desto mer klor krävs för att rena det. På senare år har detta uppmärksammats som ett arbetsmiljöproblem för personalen i simhallar eftersom biprodukter från klor kan orsaka problem i ögon och luftvägar. Om badgästerna är rena när de stiger ner i bassängen, så är förutsättningarna bättre för att kunna sänka klorhalten och det finns också potential för att hålla nere kostnaderna för renhållning och vatten.

Vid våtarbeten och kemikaliehantering är risken för torrhet, eksem och allergier större än vid andra typer av arbeten. För arbetsmiljöns och medarbetarnas välbefinnandes skull är det viktigt att skydda, rengöra och återställa huden.

Sterisol erbjuder produkter som verkligen kan göra skillnad för simhallar. ULTRA Hair & Body ger en hygienisk tvätt för både kropp och hår, och med sin milda doft och mjuka känsla är den också attraktiv ur ett användarperspektiv. Sterisol System bygger på kolapsande påsförpackningar och smarta dispensrar med en tömningsgrad på ca 99%. Med systemet minimeras plastförbrukningen och tiden som går åt till att byta förpackning. Inom Sterisol System finns också ÄKTA Flytande Tvål för en mycket effektiv handtvätt. Den är godkänd i enlighet med EU Standard EN1499 och har i test visat sig avlägsna 99,9% av den testade mikroorganismen. Eftersom Sterisol System är luft- och bakterietätt krävs inget konserveringsmedel som annars är en faktor för uppkomsten av allergier och eksem. För att ta hand om huden erbjuder vi också cremer som är särskilt framtagna för att skydda och återställa.

Passande produkter