Vadstena

Hållbarhet


Vårt hållbarhetsarbete består av tre områden: Omsorg om människor på arbetet, Omsorg om vår miljö och Omsorg om Sterisol och våra anställda. Dessa områden speglar vår vision och mission och genomsyrar hela bolaget. Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål genom vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030.

 

Sterisol agerar på hållbarhet

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi står bakom dessa mål och har därför valt att ta fram en hållbarhetsstrategi för att visa hur vi konkret jobbar för att de ska bli verklighet.

 

 

Ansvar för våra medarbetare

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Vi strävar efter en fördel-ning av kvinnor och män på 50/50 inom alla ”organisationsled”

 

Shutterstock 692631241
Plast

 

Plast

100% återvinningsbart och återvunnet material i våra hårda plastförpackningar.

100% återvinningsbara plastlaminat som används i Sterisol System.

 

Hållbart företagande

Vi strävar alltid efter ständiga förbättringar i allt vi gör.

En kontinuerlig produktutveckling av nya artiklar.

Vi bidrar till ett hållbart Vadstena med dess närområden.

Personal_fabrik
Fors

Fossilfri produktion

100% fossilfri produktionsanläggning.