9

Våra vänner bakterierna

I mångas öron klingar ordet “bakterier” negativt. Men visste du att det är just bakterier i huden som är en viktig del av vårt skydd mot ovälkomna sjukdomar och andra angrepp?

Begreppet hudens “normalflora” eller “naturliga bakterieflora” används ofta och vi har alla hört det flera gånger. Det syftar på de bakterier som vi brukar ha på huden.

Uppkomsten av dem kan liknas vid ett gott samarbete. Normalfloran utvecklats nämligen i samarbete med huden och behövs som en barriär mot oönskade bakterier.

Det fungerar så att när främmande mikroorganismer försöker att tränga sig fram blir de utkonkurrerade av de goda bakterierna eftersom att dessa dominerar i mängd. Dessutom finns det vissa organismer i vår normalflora som utsöndrar ämnen som aktivt motar bort de potentiellt elaka bakterierna.

Vår normalflora börjar byggas upp från det ögonblick vi föds. Hur den ser ut och utvecklar sig beror på yttre faktorer som vilket klimat vi lever i, vilka resvanor vi har, ålder, normalfloran hos den familj vi lever i och hur vi sköter vår personliga hygien. De vanligaste bakterierna på en normal hud heter stafylocockus epidermidis.

När det gäller förekomsten (koloniseringen) på huden av andra bakterier hamnar ofta våra händer i fokus. Inte sällan är det just via händerna som elaka bakterier eller virus sprids. Utan att tänka på det för vi ofta händerna upp i ansiktet, vilket leder till att farliga mikroorganismer smiter in genom ögon, mun och näsa och sprider sig i kroppen. Därför är det extra viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet för att få bort dessa “transienta (förbipasserande) bakterier”. Jobbar man inom till exempel sjukvården eller livsmedelsindustrin är det dessutom bra att desinfektera händerna med handsprit som innehåller etanol eller isopropanol med jämna mellanrum. Mjukgörande och återfuktande ämnen i medlen förhindrar att huden torkar ut.

Viktigt att ha i åtanke är att normalfloran fungerar bäst som skydd när huden är hel. Får vi sår eller självsprickor blir det lättare för att råka ut för kolonisering av stafylocockus aureus (på svenska “gula staffar”) som under olyckliga omständigheter kan föröka sig och ge infektioner i huden. Om denna “gula” stafylocockus kan du läsa mer i nästa nummer av Händer.