Sterisol 0948

Huden och val av handrengöringsmedel

Vid beskrivningar av ämnen med lång tradition används ofta frasen ”redan de gamla grekerna”. På grekernas och romarnas tid var det olivolja och sand eller pimpsten som gällde. Idag finns ett stort utbud av innehållsämnen för hudrengöringsmedel. Som tillverkare är det viktigt att välja de ämnen som inte irriterar huden.

Genom tiderna har olika samhällen utvecklat lösningar på att ta fram tvål, i syfte att rengöra både kroppen och klädesplaggen. Grekernas och romarnas recept på rengöring gick ut på att lägga olivolja på huden, ofta med tillsats av sand eller pimpsten, för att sedan skrapa bort sörjan med varmt vatten. Med undantag kanske för vår egen civilisation under 15-1800-talet har en ständig utveckling av produkter skett under århundraden, så att vi till slut har uppnått dagens mycket komplexa produkter.

Vanligt med eksem

Hur vanligt det var med uttorkningseksem i dessa tider är förstås okänt. Men idag vet vi att eksem på händer eller på övriga delar av kroppen är en relativt vanlig företeelse. Det är priset vi tycks få betala. Kravet på till exempel hygien på arbetsplatser, eller ibland också det upplevda kravet på renlighet, blir helt enkelt en belastning för huden. Något som kan utveckla hudirritation och allergier. Ofta också på grund av att vi väljer produkter med skadliga och uttorkande ämnen, eller för att vi använder onödigt mycket av olika rengöringsprodukter.

Vår hudbarriär är en komplex struktur som sitter i den yttersta bråkdelen av en millimeter i hudens ytskikt. Denna struktur kan liknas vid en tegelstensmur där cellkropparna från hudens keratinocyter i epidermis är tegelstenarna och fettet som keratinocyterna tillverkar är murbruket. (Se Hudskolan 1 och 11, för beskrivning av hudens uppbyggnad.)

I vardagen är torr och kall luft, för riklig kontakt med vatten samt överdriven användning av tvål och schampo de huvudsakliga hoten mot en fungerande barriärfunktion i huden.

Hudens fetter löses upp

Tvättningen syftar till att avlägsna smuts eller mikroorganismer som hamnat på huden. Oftast fungerar vattnet, även varmt vatten, endast delvis i jobbet att få bort ”lort”. För att få önskad effekt måste vi ta till ett rengörande medel. Här är det viktigt att tänka på att medlet helst ska anpassas till behovet. Risken är nämligen stor att lipiderna (fetterna) i hudbarriärens murbruk löses upp av de rengörande produkter som vi använder för att avlägsna smuts.

Utmaningen är att välja en produkt som uppfyller effektivitetskravet och samtidigt inte belastar hudbarriären mer än nödvändigt. För vissa av oss är risken att råka ut för uttorkning av huden större än för andra. Speciellt gäller det individer som har haft böjveckseksem eller som lider av så kallad atopisk allergi som hösnuva, astma och pälsdjursallergi. Individer med blek eller torr hud har också en förhöjd risk för uttorkning.

Uppskattningsvis kan dessa grupper utgöra så mycket som 25 procent av de anställda på en arbetsplats. För att utveckla produkter som är lämpliga för så många individer som möjligt måste tillverkaren vara extra observant på valen av innehållsämnen. Över tid har kunskapen om formuleringen av produkter ökat.

Huvudbeståndsdelarna i nutidens handhygienprodukter benämns ofta tensider och det finns hundratals att välja mellan, alla med sina för- och nackdelar. De har ofta en bra rengörande förmåga, men konsumenten vill också att produkten ska ge ett bra skum, en skön känsla på huden och ha en tilltalande doft. Detta uppnås genom att kombinera flera olika tensider och tillsätta till exempel parfymer. Tyvärr ger dessa krav som resultat att produkterna har hudirriterande egenskaper i varierande grad.

Tester visar grad av irritation

För att undersöka om produkterna ger upphov till hudirritation kan man utföra hudtester, helst på personer med känslig hud. Man testar dessa oönskade egenskaper av produkten genom att lägga ämnet under ”lappar” på huden under relativt lång tid, oftast flera dygn. En produkt som ger upphov till irritation under en lapp kan förutsägas ha samma negativa effekter som om man använder den dagligen under lång tid. En produkt som inte ger hudirritation i lapptester tolereras ofta mycket väl även av känsliga användare. Nya tester, som nämns tidigare här i nyhetsbrevet, visar att Sterisols äkta tvålar inte gav någon hudirritation alls. Det gör dem till produkter som kan rekommenderas även till personer med väldigt känslig hud.