8

Även små sår kan smärta

Redan på Hippokrates tid hade man idéer om sårläkning. Idag vet man mer! Till exempel att sårläkning följer tre bestämda läkningsfaser. Ofta får större sår, som uppkommit efter en olycka eller operation, stor uppmärksamhet. Dock vet alla som har haft självsprickor på händerna vintertid att små sår i vår hud också kan vara besvärliga.

Även dessa småsår, självsprickor och andra defekter i hudens viktiga barriärfunktion följer grundregeln för läkningens tre faser. Får du en liten stickande skada, av till exempel en tagg, känns det som en prick som följs av en rodnad som sprider sig runt om själva skadepunkten. Rodnaden beror på en reflex som styr tillförseln av blod och involverar hudens nerver som sprider signaler. Dessa åstadkommer en vidgning av småkärlen (kapillärer) som leder mera blod till området. Reaktionen är övergående på 20 till 30 minuter och vävnaden behöver inte reparerar sig. När skadan däremot är lite större, som exempelvis vid ett litet skärsår som tränger genom hudens yttersta lager (överhuden) till läderhuden, sätts sårläkning igång.

Sår läker i tre faser

Sårläkningsprocessen genomgår tre faser: inflammationsfasen, proliferationsfasen och remodelleringsfasen. Läkningen startar egentligen i samma ögonblick som vävnaden skadas och det sker en blödning. Omedelbart bildas ett koagel som har till uppgift att stoppa blödningen, och således förhindra blodförlust.

Inflammationsfasen

I inflammationsfasen (upprensningsfasen) kommer inflammatoriska celler snabbt till skadeområdet och utsöndrar ämnen som främjar inflammationen. Det bidrar till att försvara kroppen mot bakterier samt att rensa upp död vävnad och eventuella föroreningar. Processen startar direkt efter skadan och pågår tills skadeområdet är återställt. Denna fas ses även vid småsår.

Proliferationsfasen

Under proliferationsfasen (nybildningsfasen), som kan ta allt från några dagar till flera veckor, fylls vävnadsdefekten ut av ny vävnad och de inflammatoriska cellerna ersätts av nya celler som utsöndrar ytterligare tillväxtfaktorer. Epitelet, som är det som bygger upp överhuden (epidermis), återskapas, liksom djupare delar av läderhuden (dermis) och underhuden (subcutis). Nu startar även en gradvis sammandragning av såret. Även i småsår sker dessa förändringar, men är mera blygsamma än vid större sår.

Remodelleringsfasen

Remodelleringsfasen (mognadsfasen) avslutar läkningsprocessen. Men det kan ta månader, upp till år, innan maximal hållfasthet och elasticitet har uppnåtts i huden. Vid mindre sår kan slutresultatet blir nästan osynliga.

Intensiv forskning pågår

Stora, dramatiska sår är ett stort bekymmer inom sjukvården och detta forskas det mycket kring. Men det pågår även intensiv forskning om sårläkning i vardagen. Ett exempel är en modell för studium av inflammationsfasen efter en liten skärskada. En avbildningsteknik som heter ”Laser Doppler Perfusion Imaging” (LDPI) används för att mäta mängden blod i vävnaden över de 4 dagar som man följer reaktionen. Skadan är så ”minimal” att det kan åstadkommas flera gånger på försökspersonen eller patienten. Eventuella avvikande reaktion kan mätas och effekten av en ”behandling” kan jämföras med det ostörda förloppet. Om du är fullt frisk ska kroppen läka sådana småskador på 3 till 4 dagar.

Faktorer som försämrar läkningsfunktionen är främst åldern (äldre läker sämre) samt olika sjukdomstillstånd. Diabetes och bristfällig cirkulation på underbenen påverkar läkning. Rökare har sämre cirkulation och därmed sämre sårläkningsförmåga. Systemet för att läka vävnaden har ett nära samband med vår förmåga att skydda oss från infektion. Ett starkt immunförsvar har med andra ord en positiv effekt i samband med att vi skadar huden. Därför är det inte svårt att förstå att vår hudbarriär är viktig när det gäller att försvara oss mot omgivningens påfrestningar. Vinterns självsprickor är exempel på småsår som kan göra väldigt ont. De kan dessutom orsaka att bakterier kommer ner under huden och ger upphov till infektioner. Tänk på att vårda hudbarriären extra noga vintertid! Använd mjukgörande, mild tvål och hudlotion.