Vadstena

Certifieringar och åtagandenVid val av råvaror till våra produkter tar vi på Sterisol alltid hänsyn både till huden och till miljön. Att använda hållbara råvaror är en förutsättning för miljömärkning och allergimärkning vilket speglar produktens skonsamhet.

Svanen

Svanen

Svanenmärkningen är en nordisk miljömärkning som endast kan erhållas om alla delar av en produkts livscykel uppfyller de höga kraven. Miljömärkning Sverige kontrollerar därför allt från ingredienserna och deras ursprung, till att produktionsleden är hållbara och att förpackningen slutligen kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. Man jobbar också med att skärpa kraven kontinuerligt vilket betyder att den som vill uppfylla dem med en produkt ständigt måste förbättra sitt miljöarbete. Dessa parametrar mäts noga av oberoende laboratorier enligt den specifika produktkategorins förutbestämda regelverk.

Sterisol har ett medvetet miljöarbete och jobbar för att alltid uppfylla Svanenmärkningens krav för de produkter där det är möjligt. På så vis kan du försäkra dig om att produkten verkligen är miljömässigt hållbar.

Allergycertified

Allergy Certified

Allergy Certified är en internationell märkning som säkerställer att produkter som kommer i kontakt med huden inte på något vis kan vara skadliga för den. Därför kontrolleras att produkten i sin helhet inte innehåller allergener samt att ingredienserna inte kan irritera känslig hud. De får givetvis inte heller vara cancerogena eller hormonstörande. Kraven som ställs för att uppfylla alla de sammantagna aspekterna är höga och därför krävs en medvetet hudvänlig agenda för att uppnå dem.

Sedan start har Sterisol haft ett uttalat mål att erbjuda hudvänliga produkter och därför jobbar vi för att motsvara Allergy Certifieds kriterier. När du ser Allergy Certified-märket kan du känna dig säker på att produkten bara innehåller de allra mest hudvänliga ingredienserna.

Eublomman

EU-blomman

EU Ecolabel, eller EU-Blomman som den också kallas är en miljömärkning som är gemensam för hela EU. Precis som Svanenmärkningen är EU Ecolabel oberoende och man granskar produkternas hela livscykel i ett helhetsperspektiv. Man jobbar också med att skärpa kraven kontinuerligt vilket betyder att den som vill uppfylla dem med en produkt ständigt måste förbättra sitt miljöarbete.

Vatternvardförbund

Vätternvårdsförbundet

Sterisol är medlem i Vätternvårdsförbundet som har som mål att bevara Vättern som klarvattensjö, dess yrkes- och fritidsfiske, samt friluftslivet och vattentäktskvaliteten. Dessa mål är också väldigt viktiga för Sterisol och för hållbarhet i ett större nationellt perspektiv. Därför engagerar vi oss som medlemmar i förbundet så att vi kan hjälpa till att säkra den goda vattentillgången och ecosystemen i vårt närområde.