Sterisol Skyddad Miljo 1

Livsmedel

Kraven på hygien är mycket höga inom livsmedelsindustrin. Det handlar bland annat om att förhindra att bakterier förs över till livsmedel. Men också om att kunna tvätta bort envisa fetter som fastnat på händerna vid hanteringen. När kraven på hygien är så höga och man behöver tvätta ofta skapar det påfrestningar på huden. Sterisol har jobbat aktivt under många år för att sätta oss in i de speciella hygienbehoven som finns inom livsmedelsindustrin. Vi vet också att mer än 20% av befolkningen har torr eller känslig hud vilket är en dubblering sedan början av 80-talet. Vid upprepade tvättar riskerar man då att hudproblem, allergier och eksem uppstår.

Alla konserveringsmedel i hudvårdsprodukter leder till allergier med tiden, och i dagsläget är 4-6% av befolkningen är allergiska mot det. Valet av hudvårdssytem på arbetsplatsen är därför en arbetsmiljöfråga. Våra produkter är indelade i tre steg som skyddar, rengör och vårdar, för att eksem och andra hudproblem inte ska uppstå. Sterisol System bygger på kolapsande påsar som är så hygieniska att det inte behövs något konserveringsmedel. Eftersom påsarna kräver betydligt mindre plast än flaskor minimerar vi användandet av onödiga plaster, eftersom miljön är så viktig för oss.

Passande produkter